Hội thảo "Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về xã hội học nông thôn ở Nhật Bản và dự kiến nghiên cứu xã hội học nông thôn ở Việt Nam"

27/04/2017

    Ngày 20 tháng 4 năm 2017, tại Viện Xã hội học đã diễn ra buổi hội thảo khoa học "Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về xã hội học nông thôn ở Nhật Bản và dự kiến nghiên cứu xã hội học nông thôn ở Việt Nam" với sự tham gia của GS. Yokoyama Satoshi  đến từ Đại học Tohoku, Nhật Bản.

 

Hội thảo "Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về xã hội học nông thôn ở Nhật Bản và dự kiến nghiên cứu xã hội học nông thôn ở Việt Nam"

 

    Tại buổi hội thảo, GS. Yokoyama Satoshi đã trình bày những kiến thức nhập môn xã hội học nông thôn Nhật Bản thông qua các khái niệm: “sinh hoạt”, “nông dân sản xuất nhỏ”, “người làm công” và “thôn xóm”. Ngoài ra, giáo sư cũng đã giới thiệu sơ bộ đề tài “Nghiên cứu tổng hợp về thôn làng nơi tận dụng nguồn nước và sinh vật sống tại chỗ để sản xuất lương thực an toàn, chất lượng cao - Điển hình là nông hộ sản xuất lúa nước và hợp tác xã nông nghiệp tại khu vực nông thôn đồng bằng châu thổ sông Hồng Việt Nam”, và mong muốn hợp tác với Viện Xã hội học trong việc triển khai nghiên cứu đề tài này sau khi xin được kinh phí tài trợ từ Quỹ Văn hóa Suntory (Nhật Bản).

 

    PGS.TS Nguyễn Đức Chiện - trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, thay mặt Viện xã hội học khẳng định sự hợp tác của Viện với lời đề nghị của GS.Yokoyama Satoshi cũng như trình bày những kết quả nghiên cứu xã hội học nông thôn đã thực hiện và hướng nghiên cứu trong thời gian sắp tới của Viện.

 

    Các nhà nghiên cứu của Viện đã có nhiều phát biểu, thảo luận sôi nổi liên quan đến bài trình bày của GS Yokoyama Satoshi,. TS. Đỗ Thiên Kính giới thiệu chủ đề đang còn tranh luận ở Việt Nam, đó là hộ nông dân Việt Nam sản xuất theo lợi nhuận tối đa hay chỉ duy trì để đảm bảo mức sinh tồn? PGS.TS Vũ Mạnh Lợi so sánh cách tiếp cận nông hộ ở Việt Nam và Nhật Bản. TS.Nguyễn Thị Minh Phương nói về chủ đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các hộ gia đình nông thôn và trên thị trường. Ths. Phạm Ngọc Tân bàn về ,ô hình hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam v.v.

 

    GS. Yokoyama Satoshi thuộc thế hệ sinh ra ngay sau khi Nhật Bản thua cuộc trong Thế chiến thứ 2, vào đại học năm 1964, ông và bạn bè  gọi thời kỳ này là thời kỳ chiến tranh Việt Nam - một giai đoạn có dấu ấn sâu đậm trong tâm trí ông và chính là một trong những lý do khiến ông mong muốn được nghiên cứu về nông thôn Việt Nam sau khi đã nghỉ hưu năm 2011. 

 

Nguyễn Tuấn Minh