Đề tài hợp tác trong nước và quốc tế, 1979 - 1997

08/10/2017
1      

Kiến thức, thái độ, hành vi của phụ nữ nông thôn có chồng kiếm sống tại đô thị với HIV/AIDS. (1997-1998). Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS. Đỗ Thiên Kính.

 

2      

Nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý đô thị cho thành phố Hà Nội: Điều tra kinh tế - xã hội để lập quy hoạch phát triển dự án điểm tại quận Tây Hồ, Hà Nội (VIE95/050). (1997-1998). Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Trịnh Duy Luân.

 

3      

Tác động của sự chuyển đổi cơ cấu lao động - nghề nghiệp - xã hội đến phân tầng mức sống qua khảo sát mẫu 3 xã vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng. (1997-1998). Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan. Trịnh Duy Luân.

 

4      

Nghiên cứu Ninh Hiệp, một xã đa nghề, giàu có ở đồng bằng sông Hồng. (1996-1997). Quỹ Toyota, Nhật Bản. Tô Duy Hợp.

 

5      

Người cao tuổi đồng bằng sông Hồng những năm 1990 (RRDES). (1996-1998). Đại học Michigan, Mỹ. Bùi Thế Cường.

 

6      

Về thực trạng hút thuốc lá tại Việt Nam. (1996). Đại học California. Phạm Xuân Đại.

 

7      

Nghiên cứu Lịch đại dân số tại 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng. (1995-1998). Đại học Washington. Phạm Bích San.

 

8      

Phân tích bảo hiểm y tế tự nguyện. (1995-1998). Hội đồng Anh. Phạm Bích San.

 

9      

Phúc lợi xã hội trong thời kỳ biến đổi nhanh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. (1995-2001). Đại học Công tác xã hội Nhật Bản. Bùi Thế Cường.

 

10      

Biến đổi gia đình (VIE/93/P02). (1994-1995). UNFPA và Chính phủ Pháp. Tương Lai.

 

11      

Cơ cấu đội ngũ công nhân Hà Nội. (1994). Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Tôn Thiện Chiếu.

 

12      

Các khía cạnh xã hội của Quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng (trong Chương trình quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng VIE/89/034). (1993-1994). Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Tương Lai.

 

13      

Cải thiện môi trường và nhà ở cho người nghèo đô thị Việt Nam: Đặc điểm kinh tế - xã hội, nhà ở và môi trường của người nghèo đô thị. (1993-1995). Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế Canada (IDRC). Trịnh Duy Luân.

 

14      

Kiến thức, thái độ và hành vi kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam. (1993-1994). Ủy ban quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tương Lai.

 

15      

Người cao tuổi và an sinh xã hội ở miền Bắc Việt Nam. (1992-1993). Quỹ Toyota, Nhật Bản. Bùi Thế Cường.

 

16      

Tác động kinh tế - xã hội của Đổi mới ở Việt Nam: Đô thị hóa và nhà ở đô thị. (1992-1995). Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA). Trịnh Duy Luân.

 

17      

Công nhân và trí thức Thủ đô. (1990-1991). Thành ủy Hà Nội. Tôn Thiện Chiếu.

 

18      

Công nhân Việt Nam lao động tại Liên Xô. (1990). Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Tương Lai.

 

19      

Động thái dân số ở nông thôn đồng bằng Việt Nam. (1990-1991). Đại học Washington. Phạm Bích San.

 

20      

Gia đình trong bối cảnh của sự đổi mới kinh tế - xã hội ở Việt Nam. (1990-1993). Quỹ Hợp tác nghiên cứu khoa học Thụy Điển (SAREC). Tương Lai.

 

21      

Văn minh phương Đông và gia đình truyền thống Việt Nam. (1990-1993). Quỹ Toyota, Nhật Bản. Bùi Thế Cường.

 

22      

Mức sinh và gia đình trong điều kiện của sự đổi mới về kinh tế xã hội (FFS). (1989-1991). Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA). Phạm Bích San.

 

23      

Nâng cao năng lực đào tạo nghiên cứu khoa  học về dân số ở  Việt Nam (VIE/88/P05). (1989-1992). Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA). Tương Lai.

 

24      

Nâng cao địa vị phụ nữ nông thôn thông qua hoạt động vay vốn và kế hoạch hóa gia đình (VIE/88/P20). (1988-1990). Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA). Tương Lai.

 

25      

Chính sách xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa. (1987-1989). Viện Hàn lâm Khoa học Đức. Bùi Thế Cường.

 

26      

Điều tra lối sống và văn hóa của thanh niên Thủ đô. (1985). Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trần Thị Kim Xuyến.

 

27      

Thực trạng cơ cấu đội ngũ và trạng thái tư tưởng công nhân Thủ đô. (1984). Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Tôn Thiện Chiếu.

 

28      

Công chúng Thủ đô với hệ thống thông tin đại chúng. (1982). Sở Văn hóa Hà Nội. Đỗ Thái Đồng.

 

29      

Khảo sát xã hội học về xã Hải Vân: một đóng góp vào nghiên cứu thời kỳ quá độ. (1979). Đại học Công giáo Louvain. Vũ Khiêu.

 

    Nội dung đang được cập nhật