Mai Đắc Lợi

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 01/09/1987

Quê quán: Hà Nam

Trình độ: PTTH

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nhân viên lái xe

     Phòng Tổ chức - Hành chính

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2016

 

 

Các tin cũ hơn.............................