Trương Xuân Trường

06/10/2017

 

Ngày sinh: 12/07/1960

Quê quán: Hà Tĩnh

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1981: Cử nhân Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội

     1990: Cử nhân Xã hội học, Đại học Tổng hợp Hà Nội

     2002: Tiến sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng

     Phòng Văn hóa

 

Năm vào Viện Xã hội học: 1983

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Truyền thông đại chúng và Dư luận xã hội; Văn hóa; Nông thôn; Tư vấn xã hội

 

 

Các tin cũ hơn.............................