Nguyễn Thanh Thủy

06/10/2017

 

 
Ngày sinh: 14/07/1985

Quê quán: Hưng Yên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2008: Cử nhân Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

     2012: Thạc sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên

     Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2012

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Xã hội học Nông thôn; An sinh xã hội cho các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương; Các tổ chức xã hội và khu vực dân sự

 

 

Các tin cũ hơn.............................