Đoàn Phương Thúy

06/10/2017

 

 
Ngày sinh: 23/05/1987

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2005: Cử nhân Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

     2010: Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội

     2013: Thạc sĩ Quản lý y tế công cộng, Đại học Coventry, Vương quốc Anh. 

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     Nghiên cứu viên

     Phòng Văn hóa

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2011

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Y tế - sức khoẻ; Văn hoá; Đô thị

 

 

Các tin cũ hơn.............................