Nguyễn Thị Thơm

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 04/01/1986

Quê quán: Hải Dương

Trình độ: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2010: Cử nhân Công tác Xã hội, Đại học Lao động - Xã hội

     2016: Thạc sĩ Xã hội học, Học viện KHXH

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên 

     Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2011

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Xã hội học Gia đình

 

 

Các tin cũ hơn.............................