Đặng Thị Việt Phương

05/10/2017

 


Ngày sinh: 29/06/1979

Quê quán: Hải Dương

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2001: Cử nhân Xã hội học (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

     2001: Cử nhân tiếng Trung Quốc (Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (Nay là Đại học Hà Nội)

     2007: Thạc sĩ Xã hội học (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

     2016: Tiến sĩ Xã hội học (Đại học Senshu, Nhật Bản)

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     Phó trưởng phòng, Nghiên cứu viên chính

    Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

     

Năm vào Viện Xã hội học: 2001

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

    Phúc lợi xã hội, khu vực dân sự, phát triển nông thôn

 

 

Các tin cũ hơn.............................