Lê Thị Hoa

05/10/2017

 

Ngày sinh: 12/08/1984

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2006: Cử nhân Văn học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2009: Thạc sĩ Văn học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Biên tập viên,  Phó Trưởng phòng

     Phòng Biên tập - Trị sự, Tạp chí Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2007

 

 

Các tin cũ hơn.............................